Kunnossapito

Kurkimäentien kunnossapidosta vastaa Savon Kuljetus

Sähköverkon kunnossapidosta vastaa Voimatel

Jätehuollosta vastaa Jätekukko