Kunnallistekniikka

Sähkönsiirrosta vastaa Savon Voima

Veden jakelusta vastaa  Kuopion Vesi